Tehdaslogistiikka

Toteutamme tuotantomalleja, joiden avulla tehtaan koko logistiikkaketju voidaan tutkia, simuloida ja analysoida yksityiskohtaisesti.
 
Tehdaslogistiikka sisältää resurssit, kuten varastot, ajoneuvot, työntekijät sekä tuoteyksiköt, ja näiden materiaalivirrat logiikkataso sekä ylemmän tason ohjaus mukaan lukien.

Tarkastelun lopputuloksena esimerkiksi

  • Resurssien käyttö ja hyötysuhteet
  • Varastotasot ja käyttäytyminen
  • Logistiikan kriittiset tekijät
  • Tuotteen läpimenoaika
  • Jalostavan työn osuus