Mallinnus & Simulointi

Kehittämisen tarpeet ja toteutusvaihtoehdot esille tarkoilla simulointimalleilla

Prosessin mallinnus

Prosessin mallinnus tarkoittaa tarkasti simuloituja työkiertoja niiden oikeilla parametreillä ja kinemaattisilla malleilla.

 • Tarkat työkierrot
 • Ulottuvuus
 • Törmäykset / tilanpuutteet
 • Rajoitteet
 • Sykliajat
 • Työkierron validointi

Tuotannon simulointi

Toteutamme asiakaskohtaisia tuotannon simulointeja vaativiinkin kehityskohteisiin.

Tuotannon simulointi käsittää usein digitaalisen mallin, jossa yhdistyvät resurssit, tuotteet, prosessit, materiaalivirta, ohjauslogistiikka sekä statistiikka.

Simulointi yhdistettynä pitkäaikaiseen osaamiseemme tuottaa tietoa, jota hyödynnetään kattavasti jatkosuunnitelmia vietäessä käytäntöön.

Logistiikan simulointi

Toteutamme tuotantomalleja, joiden avulla koko logistiikkaketju voidaan tutkia, simuloida ja analysoida yksityiskohtaisesti.

Logistiikkaketjut sisältävät resurssit, kuten varastot, ajoneuvot, työntekijät, alihankinnan sekä tuoteyksiköt materiaalivirtoineen ja ohjauksineen.

Simulointeja voidaan toteuttaa erilaisilla lähtötilanteilla sekä skenaarioilla ja siten kokonaisvaltaisesti analysoida toimitusketjun toimintaa.

Robotiikka

Robotiikan simuloinnissa hyödynnämme uusinta tekniikka niin robottiohjelmien kuin virtuaalisten liitäntöjen osalta. Käytössämme on laaja kirjo uusimpia teollisuusrobottimalleja oheislaitteineen – ja jos on jokin mikä puuttuu, sen osaamme mallintaa.

 • Robottijärjestelmien simulointi
 • Robottien etäohjelmointi (OLP)
 • Robottien valvonta
 • Robottien automaattinen opetus (valmiiden ohjelmien teko esim. cad datan pohjalta)

Virtual Comissioning

Järjestelmän kokonaisvaltainen ennakkotestaus

Virtual Comissioning avulla voidaan simuloida ja verifioida esim. koneen tai robotin ja sen kanssa samassa automaatiojärjestelmässä toimivien laitteiden toiminta käyttäen oikeita ohjausjärjestelmiä yhdessä simulaatiomallin kanssa.

Tällöin esim. PLCn signaalit ja niiden takana oleva logiikka voidaan testata ja validoida turvallisesti ja kustannustehokkaasti ennen käyttöönottoa tai ennen kuin mitään fyysisiä komponentteja on edes tilattu tai valittu sen tarkemmin.

 • PLC
 • VRC (Virtual Robotic Controller)
 • APS (Automatic Program Scheduling)
 • Erilaiset optimointi työkalut