Konsultointi

Suunnitelmallisella kehitystyöllä tuotantoympäristön toiminta tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi

Layout-suunnittelu

Hyvä layout edistää tehokasta materiaalivirtaa sekä vähentää hukkaa, kuten kuljetusten tarvetta. Se huomioi tilarajoitteet ja erilaiset tilantarpeet tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

Layout-suunnittelupalvelumme perustuu vuosien kokemukseen ja suunnittelu toteutetaan aina tietoon perustuen esimerkiksi analysoimalla tuoteryhmiä, prosesseja, ohjaustapoja, tilantarpeita sekä tulevia kapasiteettitarpeita. Palvelu sopii nykyisten layoutien kehittämiseen pienistä muutoksista suuriin sekä täysin uusien tuotantolaitosten kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Kattava 3D-layout auttaa varmistamaan suunnitelman toimivuuden, ja tarvittaessa myös simulointitarkastelut onnistuvat helposti.

 • Näyttävä 3D-malli
 • 2D-piirustukset
 • VR-esitykset

Simulointipohjainen konsultointi

Liiketoiminnassa voi olla haasteita, kun prosesseissa on tunnistamattomia pullonkauloja tai kun tuotanto ei vastaa vaatimuksia. Olemme apunasi riippumatta, onko kyse ongelmien ratkaisemisesta vai prosessien optimoinnista. Selvitämme prosessin nykytilanteen, keräämme tietoa ja tarjoamme oikeat avaimet tavoitetilanteeseen pääsemiseksi.

Kanssamme pääset kevyesti ja ketterästi liikkeelle nopealla aikataululla.

 • Järjestelmän pullonkaulat
 • Työvuorojen järjestäminen
 • Häiriötarkastelut
 • Ennakointi
 • Kustannustehokas automaation taso
 • Ohjauslogiikat

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelumme koostuu tuotantotekniikan, sisälogistiikan, automaation ja tuotannon tietojärjestelmien tuntemuksesta sekä useiden vuosien aikana kertyneestä kokemuksesta eri teollisuuden aloilta. Toteutamme asiakaskohtaisia toimeksiantoja niin investointeihin, tuotannon modernisointeihin, nykyisen tilanteen analysointiin, resurssien ohjaukseen kuin prosessien optimointiin. Palvelumme avulla saat kattavasti ratkaisuvaihtoehtoja, analyyseja ja uusia näkökulmia erilaisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuun.

Avullamme selviydyt sujuvasti uusien teknologioiden, sovellusten sekä tietojärjestelmien käyttöönotossa. Myös eri tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja datan tehokas hyödyntäminen ovat vahvuuksiamme.

 • Kehityshankkeiden esiselvitykset
 • Tietojärjestelmien sovittaminen
 • Tiedon tehokas hyödyntäminen

Tuotannon digitalisointi

Kilpailuetua uusilla teknologioilla

Luomme erilaisia tuotannon digitalisaatioratkaisuja neljännen teollisen vallankumouksen hengessä. Voit kehittää avullamme täysin omat älykkäät ratkaisut tai ottaa ensiaskeleen kohti digitaalista kaksosta. Älykkäät ratkaisumme luovat ennennäkemätöntä kilpailuetua ja ovat avainasemassa tulevaisuuden tehtaissa. Esimerkiksi olemme toteuttaneet robottien automaattisia ohjelmointiratkaisuja sekä joustavia ja uudelleenkonfiguroitavia simulointiympäristöjä.

 • Custom ratkaisut
 • Digital Twin
 • Industry 4.0
 • IoT-hankkeet