Simulointi

Kehittämisen tarpeet ja toteutusvaihtoehdot esille tarkoilla simulointimalleilla

Tuotannon ja logistiikan simulointi

Asiakaskohtaiset tuotannon ja logistiikan simuloinnit vaativiinkin kehityskohteisiin

Tuotannon simulointi käsittää usein digitaalisen mallin, jossa yhdistyvät resurssit, tuotteet, prosessit, materiaalivirta, ohjauslogistiikka sekä statistiikka. Logistiikkaketjut sisältävät resurssit, kuten varastot, ajoneuvot, alihankinnan, työntekijät sekä tuoteyksiköt materiaalivirtoineen ja ohjauksineen. Luomme simulointimalleja myös yksittäisistä järjestelmistä niin, että ne noudattavat todellista ohjauslogiikkaa.

Simulointi yhdistettynä pitkäaikaiseen osaamiseemme tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kattavasti jatkosuunnitelmia vietäessä käytäntöön. Simulointeja voidaan toteuttaa erilaisilla lähtötilanteilla sekä skenaarioilla ja siten kokonaisvaltaisesti analysoida prosessin tai toimitusketjun toimintaa.

 • Materiaalivirrat
 • Pullonkaulat
 • FMS-järjestelmät ja korkeavarastot
 • Kokoonpano ja manuaalinen työskentely
 • Mobiilirobotiikka

Robotiikka

Robotiikan simuloinnissa hyödynnämme uusinta tekniikka niin robottiohjelmien kuin virtuaalisten liitäntöjen osalta. Käytössämme on laaja kirjo uusimpia teollisuusrobottimalleja oheislaitteineen – ja jos on jokin mikä puuttuu, sen osaamme mallintaa.

Toteutamme automatisoinnin esisuunnittelun tai kehittämisen ja varmistamme ratkaisujen toimivuuden simuloimalla. Simulointimallimme käsittää kaikki kokonaisuuden kannalta merkittävät tekijät ja tapahtumat sekä toteuttaa valitut prosessit kokonaisvaltaisesti. Simuloimme myös yhteistyörobotiikkaan (HRC Human-robot collaboration) ja mobiilirobotiikkaan liittyviä kokonaisuuksia ja prosesseja.

 • Robottijärjestelmien simulointi
 • Robottien etäohjelmointi (OLP)
 • Robottien automaattinen opetus (automaattinen ohjelmointi CAD-datan pohjalta)
 • Yhteistyörobotiikka

Virtual Comissioning

Järjestelmän kokonaisvaltainen ennakkotestaus

Virtual Comissioning avulla voidaan simuloida ja verifioida esim. koneen tai robotin ja sen kanssa samassa automaatiojärjestelmässä toimivien laitteiden toiminta käyttäen oikeita ohjausjärjestelmiä yhdessä simulaatiomallin kanssa.

Tällöin esim. PLCn signaalit ja niiden takana oleva logiikka voidaan testata ja validoida turvallisesti ja kustannustehokkaasti ennen käyttöönottoa.

 • PLC
 • VRC (Virtual Robotic Controller)
 • APS (Automatic Program Scheduling)
 • Ohjaus- ja seurantaohjelmistot sekä käyttöliittymät (HMI)