Ratkaisut tuotantoympäristössä

Visuaalisella toteutuksella suuntaa käytännön ratkaisuihin

3D-layoutit

Näyttävät ja todenmukaiset visualisoinnit eri toimialojen tarpeisiin

Mallinnuspalvelumme avulla visualisoit tuotanto- tai toimitilasi nopeasti ja haluamallasi yksityiskohtaisuudella. 3D-layout luodaan kattavan komponenttikirjastomme avulla ja voimme hyödyntää lähes kaikkia CAD-formaatteja. 3D-layoutista voidaan myös luoda yksinkertainen materiaalivirran visualisointi tai sitä voidaan hyödyntää simuloinnissa.

3D-layoutista luodaan 2D-piirustus sekä laadukkaat kuvat ja videot. Mallit ovat myös Virtual Reality –yhteensopivia, joten voit nähdä layoutisi omin silmin jo varhaisessakin suunnitteluvaiheessa.

  • Standardin mukainen 2D-piirustus (DWG)
  • Kattava Virtual Reality malli layoutistasi, "näe se itse!"

Prosessin visualisointi

Toteutamme prosessien visualisointeja, joko fysiikkaominaisuuksilla tai ilman. Prosessin visualisoinnissa on tarkoitus esittää prosessin kulku pääpiirteittäin mahdollisimman selkeästi ja kattavasti. Tällä tavoin monimutkaisempikin prosessi saadaan kuvattua eri käyttäjäryhmille havainnollisesti ja helposti ymmärrettävässä muodossa – jo aikaisessakin suunnitteluvaiheessa.

Vaikka kyseessä ei ole tarkka simulointi, silti visualisointi on usein riittävä keino tuottamaan dataa jatkotoimenpiteitä edellyttävän päätöksenteon tueksi.

  • Selkeä ja kaikille ymmärrettävä esitys interaktiivisessa 3D muodossa
  • Arvioi prosessin kulkua jo suunnittelun aikaisessa vaiheessa

Interaktiivinen VR

Toteuta itseäsi virtuaalimaailmassa!

Interaktiivisen VR:n avulla käyttäjä voi astua simulointimallin sisään ja toteuttaa haluamiaan ennalta määriteltyjä prosesseja. Interaktiivinen VR on loistava keino esimerkiksi tuotantovaiheiden tai huollon kouluttamiseen. Joustava ja helppokäyttöinen ratkaisumme palvelee lukuisten toimialojen ja sidosryhmien tarpeita.

Interaktiivisen VR:n avulla vakuutat asiakkaasi ja varmistat uuden prosessin onnistuneen implementoinnin. Toimintoja voidaan kokeilla ja kouluttaa jo suunnitteluvaiheessa, mikä voi säästää merkittävästi aikaa. Turvallisuuteen ja ergonomiaan liittyvät asiat voidaan myös paremmin huomioida etukäteen.

  • Läpinäkyvyyttä tuotekehitysprosessiin
  • Entistä riskittömämpää suunnittelua