Ratkaisut tuotantoympäristössä

Visuaalisella toteutuksella suuntaa käytännön ratkaisuihin

Layout suunnittelu

Nykyaikainen Layout suunnittelu intuitiivisessa ja näyttävässä 3D maailmassa

Tarjoamme nopean ja joustavan suunnittelu- ja mallinnuspalvelun yrityksen resursseja, tilankäyttöä ja tulevia tarpeita kuvaamaan. Mallit perustuvat helppokäyttöisiin, parametrisiin ja virtuaalisiin komponentteihin. Yhdestä mallista saadaan kätevästi kaikki eri Layout datan muodot tarpeiden vastaavuuden mukaan; 3D, 2D (DWG) ja Virtual Reality.

Simulointiyhteensopivat layout-komponentit toimivat alustana myös tuotannon mallinnukselle ja muille dynaamisille tarkasteluille.

  • Näyttävä 3D malli
  • Standardin mukainen 2D piirrustus (DWG)
  • Kattava Virtual Reality malli layoutistasi, "näe se itse!"

Prosessin visualisointi

Toteutamme prosessin visualisointeja, joko fysiikkaominaisuuksilla tai ilman. Prosessin visualisoinnissa on tarkoitus esittää prosessin kulku pääpiirteittäin mahdollisimman selkeästi ja kattavasti. Tällä tavoin monimutkaisempikin prosessi saadaan kuvattua eri käyttäjäryhmille havainnollisesti ja helposti ymmärrettävässä muodossa – jo aikaisessakin suunnitteluvaiheessa.

Vaikka kyseessä ei ole tarkka simulointi, silti visualisointi on usein riittävä tuottamaan dataa jatkotoimenpiteitä edellyttävän päätöksenteon tueksi.

  • Selkeä ja kaikille ymmärrettävä esitys interaktiivisessa 3D muodossa
  • Arvioi prosessin kulkua jo suunnittelun aikaisessa vaiheessa

Dynaamiset esitykset

Tuotamme korkealaatuisia, dynaamisia esityksiä käyttökohteen ja -tarpeen mukaan. Korkealaatuista esittelymateriaalia hyödyntävät niin tuotanto, johto, sidosryhmät kuin yrityksen myynti ja markkinointi. Esittelymateriaaliksi voidaan tuottaa joko HQ-kuvia, HD-videoita, 3DPDF tai VR formaatissa.

  • Määritä, rakenne/konfiguroi ja esittele jo myyntitilaisuuden aikana malli/ratkaisu mitä olet myymässä
  • Esitä viestisi konkreettisesti ja selkeästi ymmärrettävästi yrityksesi sisällä