Konsultointi

Suunnitelmallisella kehitystyöllä tuotantoympäristön toiminta vaatimuksia vastaavaksi

Lean -tuotantomallit

Tuotamme nykyaikaiset materiaali- ja informaatiovirta-analyysit ja tarjoamme niiden pohjalta asiantuntijapalvelut prosessien kehittämiseen.

Määrittelemme ja dokumentoimme asiat, joita kehitämme pitkäjänteisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa.

  • Value Stream Mapping (VSM)
  • Production Flow Analysis
  • Material and Information Flow Analysis (MIFA)

Simuloitu tuotanto

Toteutamme erilaisia simulaatiotarkasteluja asiakkaan valitsemista kohteista, autamme myös löytämään ongelma- ja haastekohdat sekä kvantifioimaan niiden syyt ja vaikutukset kokonaisjärjestelmään.

Simulaatiotarkastelut- palvelu on hyvä työkalu tarkastella ja varmistua investoinnin toimivuudesta ja riittävyydestä sekä kehittää ja arvioida olemassa olevaa tuotanto- ja logistiikkaympäristöä.

Jatkuva kehittäminen

Palvelukokonaisuutemme soveltuvat erittäin hyvin tuotantoyksiköiden, tuotantolinjojen sekä varastologistiikan toiminnan tehostamiseen ja jatkuvan kehittämiseen.

Tavoitteena on saada pitkäjänteisesti nostetta asiakkaan tuotannon ohjattavuuteen ja prosessien tehokkuuteen. Tärkeää on myös tuottaa selkeä, ymmärrettävä ja merkityksellinen muoto kuvaamaan ja ohjaamaan tuotantoympäristön luonnetta ja toiminnan ennustettavuutta.

Huolellisesti laadittu ja yhteistuumin toteutettu kehityssuunnitelma takaa asiakkaan mallien ja prosessien suuntaamisen vastaamaan pitkän aikavälin tavoitteita ja käytännön tarpeita.

  • Määrittele
  • Mittaa
  • Analysoi
  • Paranna
  • Jatkokehitä ja ohjaa